• Dr hab. med. Ewa Augustynowicz

  z wykształcenia biolog, pracuje w Zakładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH – PIB. Pełni funkcję redaktora należącego do sieci WHO Vaccine Safety Net portalu NIZP PZH – PIB Szczepienia.info.  Uczestniczyła w biologicznych badaniach bezpieczeństwa, mocy oraz immunogenności szczepionek dostępnych na rynku w Polsce. Bierze udział w opracowywaniu opinii i ekspertyz z zakresu jakości szczepionek dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiPB). Ekspert Europejskiej Agencji Leków oraz sekretarz Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Uczestnik projektów badawczych dotyczących oceny jakości i bezpieczeństwa szczepionek, autorka ponad 100 publikacji naukowych o tej tematyce.

 • Prof. dr hab. med. Maria Gańczak

  epidemiolog, specjalista chorób zakaźnych, nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wiceprezydent Sekcji Kontroli Zakażeń Europejskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego. Autorka i współautorka podręczników akademickich oraz ponad 150 publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach medycznych, recenzent WHO i ECDC. Stażystka w Karolinska Institutet w Sztokholmie, United Arab Emirates University w Al Ain oraz University of British Columbia w Vancouver. Współpracuje m.in. z Institute Pasteur w Paryżu i Academisch Ziekenhuis w Groningen.

 • Dr hab. med. Anna Piekarska

  prof. UM, absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista chorób zakaźnych. Od 1993 r. zatrudniona w Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Szpitalu im dr. Biegańskiego w Łodzi. Obecnie Kierownik Kliniki i Ordynator Oddziału Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych oraz Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Zakaźnych dla województwa łódzkiego. Od kilku lat prowadzi nadzór nad leczeniem pacjentów zakażonych HIV, a także chorych zakażonych wirusami zapaleń wątroby HBV i HCV. Poza działalnością lekarską szkoli studentów i lekarzy w zakresie chorób zakaźnych.

 • Dr hab. n. o zdr. Magdalena Rosińska

  prof. nadzw. NIZP PZH – PIB, z wykształcenia lekarz medycyny i biostatystyk, jest doktorem habilitowanym nauk o zdrowiu w dziedzinie epidemiologii i specjalistą zdrowia publicznego. Od 2002 r. jest związana z NIZP PZH – PIB, gdzie zajmuje się epidemiologią chorób przenoszonych drogą parenteralną i płciową, zwłaszcza zakażeń HIV i HCV. Ściśle współpracuje ze środowiskiem epidemiologów europejskich, m.in. będąc przewodniczącą Komitetu Koordynującego program nadzoru nad wirusowymi zapaleniami wątroby w Unii Europejskiej. Brała udział w kilkunastu projektach badawczych dotyczących występowania chorób zakaźnych i jest autorką ponad 100 publikacji naukowych o tej tematyce.

 • Dr n. med. Olga Tronina

  ukończyła I Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Posiada specjalizacje z zakresu: chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej. W roku 2015 uzyskała Certyfikat Hepatologa, przyznawany przez Polskie Towarzystwo Hepatologiczne, w którym pełni funkcję członka Zarządu kadencji 2019-2022 r. Od 2000 roku pracuje w Klinice Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie zajmuje się pacjentami kwalifikowanymi do przeszczepienia oraz po przeszczepieniu: wątroby, nerki i trzustki. Odbyła liczne staże w renomowanych ośrodkach hepatologicznych w Stanach Zjednoczonych i Francji. Od kilku lat propaguje i przeprowadza akcje bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu C.

 • Dr n. o zdr. Karolina Zakrzewska

  mgr zdrowia publicznego, specjalista epidemiolog, nauczyciel akademicki. Zawodowo związana z NIZP PZH – PIB oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Od 2012 r. uczestniczy w realizacji projektów i badań przekrojowych dotyczących tematyki zakażeń przenoszonych drogą parenteralną.

 • Mgr Mariusz Błaszczyk

  ukończył biologię na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe z zakresu informatyki i z farmakoekonomiki. Związany z Fundacja Urszuli Jaworskiej, od 2003 roku – pracuje na stanowisku kierownika Banku Dawców Szpiku. Zaangażowany w szereg programów i projektów fundacji, w tym działań związanych z zapobieganiem zakażeniom HCV. Uczestniczył m.in. w pracach zespołu realizującego projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”;, 2016-2017 r.; „HCV Jestem Świadom” oraz kampanii „Obudź się póki wirus HCV drzemie”. Poza bieżącą działalnością Fundacji, specjalizuje się głównie w analizie i badaniach ankietowych na potrzeby fundacji.

 • Nasi
  eksperci

  0 / 7

Komitet sterujący

 

 • Dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk
  Przewodniczący Komitetu
 • Anna Dela
  Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego
 • Dr Bogdan Wojtyniak, prof. nadz. NIZP PZH – PIB
  Członek Komitetu Sterującego

Zespół projektowy

 • Karolina Stefanowska – Kierownik Projektu
 • Monika Wiktorska – Koordynator merytoryczny zadania 1 „ Ogólnopolska akcja informacyjna”.
 • Magdalena Krysińska-Pisarek – Koordynator merytoryczny zadania 2 „Szkolenie dedykowane lekarzom POZ i koordynatorom pacjenta”.
 • dr hab. n. med. Rafał Gierczyński – Koordynator merytoryczny zadania 3 „ Monitorowanie i ewaluacja programu”.
1.92/5 (53)