Drukuj

Szanowni Państwo

W ramach projektu uruchomiliśmy bezpłatne certyfikowane szkolenie e-learningowe na temat zapobiegania nowotworom wątroby dla lekarzy POZ  i koordynatorów pacjenta.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają informacje dotyczące m.in.:

 • Epidemiologii WZW B i C na świecie i w Polsce oraz plany eliminacji.
 • Modyfikowalnych i niemodyfikowalnych czynników ryzyka raka watrobowokomórkowego.
 • Diagnostyki WZW B i C i badań przesiewowych.
 • Leczenia WZW B i C, z uwzględnieniem sytuacji w Polsce.
 • Zapobiegania zakażeniom HBV/HCV.
 • Zapobiegania zakażeniom HBV/HCV.
 • Szczepień przeciwko WZW B.

W programie mamy ponadto najważniejsze regulacje prawne dotyczące: praw pacjenta, zasad dostępu i wykorzystywania danych osobowych pacjentów, norm etycznych w postępowaniu z pacjentami.

Każda osoba która ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym uzyska imienny certyfikat. Lekarze POZ na swoich certyfikatach otrzymają punkty edukacyjne!

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych jest wypełnienie i wysłanie podpisanego formularza przystąpienia do projektu.

Można tego dokonać na dwa sposoby:

 1. Przesłanie uzupełnionego formularza w formie papierowej na adres:
  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Chocimska 24,
  00-791 Warszawa
  Z dopiskiem Szkolenia POWER

 2. Podpisanie uzupełnionego formularza kwalifikowanym podpisem elektronicznym i odesłanie na adres szkoleniapower@pzh.gov.pl

Po weryfikacji zgłoszenia odeślemy informację jak zalogować się do szkolenia.

Oświadczenie

Serdecznie zapraszamy!

4.18/5 (22)
Skip to content