Drukuj

„Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski” daje możliwość dostępu do szybkich testów w kierunku zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). A w przypadku wyniku dodatniego – jego potwierdzenie oraz włączenie do programu lekowego. Dowiedz się, jak z niego skorzystać.

Gdzie realizowany jest program?

Program realizowany jest w sześciu województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim.

Program realizowany jest w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lista POZ objętych programem dostępna jest na stronie w zakładce REALIZATORZY PROGRAMU.

Sposób udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach programu

Lekarz POZ przeprowadzi wizytę kwalifikującą do programu, która obejmuje wywiad z pacjentem i ocenę, czy spełnia on kryteria kwalifikacji do programu.
Wizyta kwalifikacyjna dostępna jest dla pacjentów, którzy zgłoszą się do programu indywidualnie oraz dla pacjentów z innymi problemami zdrowotnymi, u których wystąpi podejrzenie, że spełniają kryteria kwalifikacji do programu.
W przypadku spełnienia warunków przez pacjenta – na miejscu lekarz przeprowadzi szybki test przesiewowy w kierunku zakażenia HBV i/lub HCV. Polega on na pobraniu krwi z palca.
Wizyta wraz z badaniem trwa ok. 20 min.

Wynik ujemny

Pacjenci, którzy w badaniu przesiewowym uzyskają wynik ujemny, tzn. nie wykryto u nich markerów zakażenia HBV i/lub HCV otrzymają poradę edukacyjną oraz broszurę zawierającą materiały informacyjne z zaleceniami, na co zwracać uwagę, by obniżyć ryzyko zakażenia HBV/HCV w przyszłości.

Zobacz: Czynniki ryzyka zakażeń HBV i HCV

Zobacz: Profilaktyka i wczesne rozpoznanie WZW

Wynik dodatni

Lekarz poinformuje o konieczności przeprowadzenia dalszych, potwierdzających badań laboratoryjnych i skieruje pacjenta na „tradycyjne” pobranie krwi do badania potwierdzającego.Pobranie powinno być wykonane w tym samym dniu, po zakończeniu wizyty kwalifikacyjnej, tak by pacjent nie musiał ponownie przychodzić w tym celu do poradni.

Od pacjentów z pozytywnym wynikiem szybkiego testu przesiewowego pobrana zostanie jednorazowo próbka krwi obwodowej o objętości 5-10 ml. Próbka zostanie przekazana do laboratorium w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych na obecność antygenu powierzchniowego HBV (badanie HBsAg) i/lub na obecność kwasu nukleinowego HCV (badanie jakościowe HCV-RNA).

Zobacz: Diagnostyka zakażeń HBV i HCV

Lekarz omówi znaczenie wyniku dla zdrowia pacjenta oraz wyjaśni, jak będzie przebiegać jego dalsze leczenie. Skieruje pacjenta do specjalistycznej opieki zdrowotnej, tj. do ośrodka wskazanego przez regionalnego operatora programu, celem wykonania dalszych badań i zakwalifikowania do właściwego programu lekowego.
Pacjent otrzyma dane kontaktowe do koordynatora pacjenta lub organizacji koordynującej wsparcie. Otrzyma również ulotkę informacyjną o zadaniach Koordynatora Pacjenta/organizacji koordynującej wsparcie.

Zadania koordynator pacjenta

Koordynator pacjenta będzie służył wsparciem w procesie włączania do programu lekowego oraz dbał o to, by pacjent uczestniczył aktywnie w terapii aż do jej planowanego zakończenia.
Koordynator odpowiedzialny jest za ustalanie dostępności terminów wizyt w ośrodkach specjalistycznych i regularne przekazywanie tej informacji ośrodkom POZ i/lub pacjentom celem przyspieszenia połączenia pacjenta z wynikiem dodatnim w ramach programu z ośrodkiem zapewniającym leczenie.

Zobacz: Dostępne sposoby metody leczenia zakażeń HBV i HCV

Zobacz: Przewlekłe WZW B i C i rak wątrobowokomórkowy

2.67/5 (72)
Skip to content