Drukuj

Skuteczność leczenia osób zakażonych HBV i/lub HCV różni się. W przypadku HCV szansa na wyleczenie wynosi 99%-100%1 . Leczenie prowadzi do zahamowania postępu włóknienia wątroby oraz redukuje ryzyko wystąpienia raka wątrobowokomórkowego. Poprawia jakość życia osób zakażonych. Redukuje zakaźność, czyli możliwość zakażenia innych osób.

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B

Wirus HBV integruje się z materiałem genetycznym gospodarza, dlatego całkowite usunięcie patogenu z organizmu jest niemożliwe. W związku z brakiem możliwości całkowitej eliminacji z organizmu, podstawowym celem terapii jest uzyskanie trwałego zaniku materiału genetycznego wirusa HBV DNA w surowicy krwi.

Nie każdy pacjent zakażony HBV wymaga leczenia przeciwwirusowego. Kwalifikację do jego wdrożenia ustala się na podstawie oceny trzech parametrów:

  • wiremii (czyli obecności mogących się namnażać wirusów we krwi),
  • stwierdzenia zaawansowania choroby wątroby w badaniu wycinka wątroby lub w badaniach nieinwazyjnych,
  • aktywności biochemicznej aminotransferazy alaninowej (ALT) w surowicy.

Chorzy niespełniający kryteriów rozpoczęcia terapii powinni pozostawać pod opieką hepatologa, celem monitorowania przebiegu choroby (co 6-12 miesięcy) i ewentualnej ponownej weryfikacji kryteriów włączenia do programu terapeutycznego. Osoby zakażone HBV, u których obecna jest już marskość wątroby, wymagają natychmiastowego rozpoczęcia leczenia.

W leczeniu przewlekłego WZW B stosuje się jedną z dwóch metod leczenie. Plan leczenia dobiera indywidualnie specjalista.

Terapia iniekcyjna

  • wstrzyknięcia (iniekcje 1x w tygodniu) pegylowanego interferonu,
  • terapia trwa 48 tygodni,
  • cel terapii osiągany jest zwykle wiele lat po jej zakończeniu.

Leczenie doustne

  • analogi nukleozydów/nukleotydów – entekawir lub tenofowir,
  • terapia trwa zwykle wiele lat, zdarza się, że nawet, do końca życia (z uwagi na trudność w osiągnięciu celu terapeutycznego).

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenie wątroby typu B realizowane jest w ramach Programu Lekowego Ministerstwa Zdrowia i jest bezpłatne dla osób ubezpieczonych.

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenie wątroby typu C

Zakażenie HCV jest dziś całkowicie wyleczalne. Doustne, wysoce skuteczne, krótkotrwałe i dobrze tolerowane terapie znamiennie redukują ryzyko rozwoju późnych powikłań zakażenia – marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. Trwałe wyleczenie poprzez eliminację wirusa HCV oznacza, całkowite usunięcie wirusa z organizmu. Obecna terapia preparatami doustnymi trwa średnio od 8 do 12 tygodni.

Przez wiele lat, przy zastosowaniu leczenia opartego na interferonie około 50%2 pacjentów uzyskiwało poziom wiremii oznaczający wyleczenie zakażenia (SVR – Sustained Viral Respond). Ponadto nie można było skutecznie leczyć pacjentów z marskością wątroby, ponieważ leczenie było nieefektywne i ryzykowne dla tych osób. Od 2014 r. skuteczność leczenia radykalnie wzrosła, gdy wprowadzano preparaty o bezpośredniej aktywności przeciwwirusowej (DAA – Direct-Acting Antiviral). Obecnie szansa na wyleczenie sięga 99-100%3.
Kwalifikacja do leczenia jest uproszczona. U osób z potwierdzonym przewlekłym zakażeniem dokonuje się oceny zaawansowania zmian w wątrobie. Preferuje się nieinwazyjne metody (elastografia). 

Pacjent wyleczony z zakażenia HCV może ulec ponownej infekcji innym genotypem wirusa. Zalecane są badania przesiewowe, szczególnie jeśli niemożliwe jest wyeliminowanie działań sprzyjających zakażeniu.

W leczeniu przewlekłego WZW C stosuje się leczenie doustne. Plan leczenia dobiera indywidualnie specjalista.

  • Terapia polega na przyjmowaniu tabletek i trwa zazwyczaj 8-12 tygodni, maksymalnie do 24 tygodni.

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenie wątroby typu C realizowane jest w ramach Programu Lekowego Ministerstwa Zdrowia i jest bezpłatne dla osób ubezpieczonych.

1 Brown RS et al. J Hepatol 2019, https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.10.020
2Strader DB et al (2004) Hepatology https://doi.org/10.1002/hep.20119
3Brown RS et al. (2019) J Hepatol https://doi.org/10.1016/j.jhep.2019.10.020

2.79/5 (95)
Skip to content