Drukuj

Nazwa programu

Pilotażowy program profilaktyki nowotworów
wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych
zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.

Główny cel programu

Zwiększenie liczby osób z rozpoznanym WZW typu B i C, które zostaną skierowane na leczenie.

Okres realizacji programu 15.09.2019 – 30.09.2023.

Cele szczegółowe

 • Zwiększenie liczby wykrywanych w roku kalendarzowym przewlekłych WZW B w populacji objętej programem (populacja pacjentów POZ włączonych do programu) o 100% w porównaniu do wartości oczekiwanych na podstawie wskaźników wykrywalności mierzonych przed uruchomieniem programu (rok 2018).
 • Zwiększenie liczby wykrywanych w roku kalendarzowym przewlekłych WZW C w populacji objętej programem (populacja pacjentów POZ włączonych do programu) o 100% w porównaniu do wartości mierzonych przed uruchomieniem programu (rok 2018).
 • Wzrost wiedzy personelu POZ, koordynatorów objętych szkoleniem w programie, w zakresie epidemiologii i leczenia przewlekłego WZW, czynników ryzyka zakażeń HBV i HCV oraz innych czynników ryzyka marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego.
 • Wzrost świadomości populacji docelowej w zakresie problemu przewlekłych WZW B/C i raka watrobowokomórkowego.
 • Zapewnienie satysfakcji pacjentów w przebiegu badania przesiewowego.

O projekcie

Nazwa projektu

Przeprowadzenie akcji edukacyjno–informacyjnej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski.

Realizator

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Wartość projektu

4 324 441,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Okres realizacji projektu 15.09.2019 – 30.09.2023

Cele główne projektu

 • Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, która obejmuje ogólnopolskie działania edukacyjne dot. promocji zdrowia i udziału w badaniach przesiewowych w wybranych makroregionach w zakresie wczesnego wykrywania WZW B i C.
 • Realizacja szkoleń dla lekarzy POZ oraz koordynatorów pacjentów.
 • Realizacja zadań związanych z monitoringiem i ewaluacją programu.

Świadomość – Profilaktyka – Leczenie

Musisz to wiedzieć

 • Zakażenie wirusami HCV i HBV, które wywołują wirusowe zapalenie wątroby, zwiększa ryzyko wystąpienia raka wątrobowokomórkowego.
 • Wirusowe zapalenie wątroby typu B i/lub C przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo lub skąpoobjawowo, co utrudnia ich wykrycie.
 • Nierozpoznane i nieleczone prowadzą do uszkodzeń wątroby, takich jak stłuszczenie, marskość, nowotwór.
 • W Polsce nawet 78%1 zakażeń HCV pozostaje nierozpoznanych – czas to zmienić!

Na kolejnych podstronach dowiesz się:

Lekarze i koordynatorzy pacjenta!

W ramach projektu uruchomiliśmy bezpłatne certyfikowane szkolenie e-learningowe na temat zapobiegania nowotworom wątroby dla lekarzy POZ i koordynatorów pacjenta.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce E-LEARNING

1“W badaniach wykonanych w latach 2013 – 2016 około 78% osób zakażonych nie wiedziało, że są zakażone”. Cyt. za: Rosińska M., Parda N., Stępień M., Zakrzewska K. (2017) Potrzeby i proponowane metody poszerzenia diagnostyki w kierunku HCV w populacji ogólnej. Projekt 1 – „Usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie występowania HCV w populacji ogólnej oraz analiza czynników związanych z występowaniem HCV”. W: M. J. Wysocki, A. Zieliński, R. Gierczyński (Red.) Projekt KIK/35 „Zapobieganie zakażeniom HCV” jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce. Warszawa, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, s. 44-60.

1.69/5 (42)
Skip to content