Drukuj

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny realizuje projekt „Przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski”.

Dzięki programowi pacjenci zyskają dostęp do badań przesiewowych w kierunku zakażeń HCV i HBV, a dla lekarzy to okazja, by podnieść swoje kwalifikacje w zakresie problematyki, której dotyczy kampania.

W ramach projektu uruchomiliśmy bezpłatne certyfikowane szkolenie e-learningowe na temat zapobiegania nowotworom wątroby dla lekarzy POZ  i koordynatorów pacjenta. W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają informacje dotyczące m.in.:

Epidemiologii WZW B i C na świecie i w Polsce oraz planów eliminacji

Modyfikowalnych i niemodyfikowalnych czynników ryzyka raka watrobowokomórkowego

Diagnostyki WZW B i C i badań przesiewowych

Leczenia WZW B i C, z uwzględnieniem sytuacji w Polsce

Zapobiegania zakażeniom HBV/HCV

Szczepień przeciwko WZW B

W programie znajdują się ponadto najważniejsze regulacje prawne dotyczące: praw pacjenta, zasad dostępu i wykorzystywania danych osobowych pacjentów, norm etycznych w postępowaniu z pacjentami.

Każda osoba, która ukończy szkolenie uzyska certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi!

W celu przystąpienia do szkolenia proszę pobrać oświadczenie dostępne w załączniku, wypełnić a następnie przesłać skan na adres szkoleniapower@pzh.gov.pl. Po weryfikacji zgłoszenia odeślemy informację jak zalogować się do szkolenia.

W pierwszej kolejności zapraszamy placówki POZ i koordynatorów pacjenta którzy w ramach programu podpisali umowy z https://www.szpitalepomorskie.eu oraz https://www.su.krakow.pl/nasz-szpital/fundusze-europejskie#profilaktyka-nowotworow-watroby-pomysl-o-watrobie-nim-ona-przypomni-o-sobie-2

O otwarciu szkoleń dla pozostałych lekarzy oraz koordynatorów pacjenta, którzy chcieliby przystąpić do szkolenia poinformujemy w pierwszym kwartale 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej programu www.watrobanieboli.pzh.gov.pl oraz poprzez media społecznościowe.

Przejdź do e-learningu:

https://elearning.pzh.gov.pl/#Jak+zapisa%C4%87+si%C4%99+na+szkolenie+%E2%80%9EPilota%C5%BCowy+program+profilaktyki+nowotwor%C3%B3w+w%C4%85troby%E2%80%9D

1/5 (1)
Skip to content